Kutsume Rapla Perearstikeskuse nimistus olevaid Eesti naisi vanuses 35-49 aastat osalema uuringus „BRIGHT – rinnavähi riski hindamine ja õigeaegne juhtimine“. Uuring hindab rinnavähi geneetilistel riskidel põhineva personaliseeritud ennetusprogrammi kasutatavust Eesti, Rootsi ja Portugali tervishoius. Uuringus osalemine ja sellega kaasnevad tervishoiuteenused on tasuta. Rinnavähk on kõige sagedasem pahaloomuline kasvaja ja kasvajatest tingitud surmapõhjus naistel Eestis. Et avastada rinnavähk võimalikult varakult ja vähendada rinnavähki suremust, korraldatakse Eestis mammograafilist sõeluuringut. Varajase avastamise korral on rinnavähk paremini ravitav. Praegune sõeluuring on mõeldud naistele vanuses 50–69 eluaastat. Rinnavähki esineb aga paraku ka noorematel naistel, kuid kõiki neid ei ole otstarbekas ühtemoodi sõeluurida. Tänapäevaseks lahenduseks on rakendada rinnavähi sõeluuringut naiste individuaalsete riskihinnangute alusel. Rinnavähk on geneetilise eelsoodumusega ja seepärast on naiste individuaalse rinnavähiriski selgitamiseks kasutusel geenitestid, mille abil hinnatakse rinnavähi geneetilist eelsoodumust.
Uuringus analüüsitakse, milline on Teie geneetiline eelsoodumus rinnavähi tekkeks ning selle alusel antakse Teile meditsiinilised soovitused ja võimalused rinnavähi ennetuseks. Oma osalemisega aitate kaasa personaalmeditsiini laiemale kasutusele võtule Eesti ja teiste Euroopa riikide tervishoius. Eestis saab uuringus osaleda kokku 800 naist. Kõik BRIGHT-uuringus rakendatavad testid ja meditsiinilised tegevused on Eestis ja Euroopa Liidus tunnustatud tervishoiuteenused. Keda ootame uuringusse? Uuringus saavad osaleda Eestis elavad Eesti isikukoodiga naised vanuses 35-49:
     –  kellel on kehtiv e-posti aadress
     – kellel ei ole diagnoositud pahaloomulisi kasvajaid
     – kellel ei ole diagnoositud rinnavähi riski suurendavat monogeenset mutatsiooni (ntBRCA1, BRCA2, CHEK2, PALB2, ATM, TP53, CDH1, STK11)
     – kes ei ole varasemalt teinud meditsiinilabori Antegenes rinnavähi geneetilise riskitesti AnteBC
     – kes ei ole osalenud RITA kliinilises juhtprojektis
Kuidas uuringus osaleda?Uuringus osalemiseks saate aja registreerida oma pereõe kaudu helistades üldregistratuuri numbrile 485 5344.Kuidas uuring käib?Uuringus osalemise korral tehakse Teile rinnavähi polügeense eelsoodumuse hindamiseks uudne test AnteBC. Testi tegemiseks on vaja anda DNA-proov põsekaapest, mis on lihtne ja valutu. Põsekaapeproovi saate anda pereõe vastuvõtul.AnteBC test hindab Teie personaalset geneetilist eelsoodumust rinnavähi tekkeks ning annab selle alusel soovitused, millises vanuses ja kuidas peaksite alustama rinnavähi mammograafilist sõeluuringut. Testi tulemusi näeb nii Antegenesi portaalist MyAntegenes kui ka digiloost. Kui testi vastus on valmis, siis saate selle kohta e-kirja teel teate.Kui tulemused näitavad kõrgendatud riski ehk sõeluuringu vajalikkust, väljastatakse Teile digitaalne saatekiri ja saate riikliku sõeluuringu programmi kohaselt alustada sõeluuringut vastavates tervishoiuasutustes. Sobiva tervishoiuasutuse leiate Haigekassa kodulehelt. Saatekirja väljastamisel saate e-kirja teel teate täpse infoga.Soovi korral on Teil võimalik saada tervishoiutöötajalt täiendavat nõustamist testi tulemuste ning soovituste asjus. Nõustamisvõimalus on ette nähtud kõigile uuritavatele sõltumata riskitasemest.

Kui olete AnteBC-testi tulemuse kätte saanud, on võimalik registreerida testi järgsele nõustamisele Tartu Ülikooli Kliinikumis või Antegenesis. Aja registreerimiseks kliinikumis helistage üldregistratuuri numbrile 731 9100 ning öelge, et olete BRIGHT-uuringus osaleja ning soovite registreerida onkoloogi nõustamisele. Nõustamine Antegenesis toimub videokonsultatsioonina, sobiva aja saate registreerida Antegenesi veebilehel.

Lisaks testi AnteBC tegemisele on vaja täita küsimustik, millega hinnatakse vajadust uurida haruldasemate üksikgeenide variante. Küsimustiku saate täita koos pereõega siis, kui annate testi jaoks DNA-proovi. Küsimustiku täitmiseks kulub 5-10 minutit. Kui küsimustiku alusel on lisaks vaja testida päriliku rinnavähi haruldasi üksikgeene, suunatakse Teid meditsiinigeneetiku vastuvõtule Tartus või Tallinnas. Selleks vormistab perearst või -õde Teile digitaalse saatekirja. Meditsiinigeneetik teeb vastuvõtul lõpliku otsuse üksikgeenide testi tegemise vajalikkuse kohta. Kui testi tulemustes muutusi ei esine, soovitame ennetustegevusi jätkata polügeense riski geenitesti AnteBC vastuse alusel. Kui esineb mõni haigusriski oluliselt suurendav üksikgeen, siis järgneb rinnavähi ennetusmeetmete rakendamine, lähtudes tuvastatud geenivariandi olemusest.

Uuringus osalemine on tasuta ehk kõik eelpool kirjeldatud tervishoiuteenused on Teile tasuta. Kui teil puudub ravikindlustus, saate siiski uuringus osaleda, kuid sellisel juhul on meditsiinigeneetiku vastuvõtt Teile tasuline (muud tervishoiuteenused on tasuta).