Vaimse tervise õde on esmane kontakt vaimse tervise murede väljaselgitamisel. Ta on erioskuste ja -teadmistega kliiniline spetsialist, kes osutab abi vaimse tervise väljakutsete puhul ning tegeleb vaimse tervise alase edendus- ja ennetustöö ja nõustamisega.

MIDA TEEB VAIMSE TERVISE ÕDE?

  • Hindab ja analüüsib patsiendi terviseseisundit ning -riske;
  • teostab vaimse tervise (ärevushäired, meeleoluhäired) alast esmast- või jätkunõustamist;
  • tutvustab eneseabivõtteid ja tegeleb eluviisinõustamisega;
  • nõustab õige tervisekäitumise osas nii töö- kui kodukeskkonnas;
  • jälgib, hindab ja annab nõuandeid ravimite ja raviskeemiga seonduvalt;
  • suunab Sind vajadusel edasi teiste spetsialistide, sh psühholoogide või psühhiaatri vastuvõtule, soovi korral teeb koostööd Sinu lähedastega, samuti kohalike omavalitsuste esindajate, kooliperega.

Vastuvõtt Alkoholi Tarvitamise Ravi programmi raames

Patsiendiõpetus, alkopäeviku täitmise õpetus ja analüüs, motiveeriv intervjueerimine, narkoloogiaalaste kirjalike patsiendiõpetusmaterjalide jagamine, teavitamine, nõustamine, vajadusel teistesse nõustamiskabinettidesse suunamine.

Vastuvõtt ravimsõltuvusega patsientidele

Psühhoaktiivsete  ainete, eelkõige rahustite ja uinutite sõltuvusega patsientide nõustamine ja jälgimine, sõltuvushäire raskusaste hindamine Bensodiasepiinide tarvitamise vähendamise korral tegeleb õde maha tiitrimise soovituste ja skeemide alase nõustamisega koostöös raviarstiga. Õde õpetab patsiendile oma enesetunde ja terviseseisundi jälgimist ja nõustab patsienti võõrutusnähtude osas.

Vastuvõtt söömishäiretega noorukitele

Vastuvõtu sisu hõlmab patsiendi ja tema lähedaste toitumisalast nõustamist ja õpetamist tervise säilitamiseks, edendamiseks ja haiguste ennetamiseks. Selgitatakse välja vastuvõtule tulemise põhjused. Patsiendilt ja tema lähedastelt kogutakse söömisanamnees ning koostöös patsiendiga püstitatakse eesmärgid söömiskäitumises.  Patsiendi ja tema lähedaste nõustamisel ja õpetamisel lähtutakse vajaduspõhisest toitumisest, Eesti riiklikest toitumis- ja liikumissoovitustest ning õpetatakse toitumis-ja liikumispäeviku pidamist.

Rapla Perearstikeskuses suunab vaimse tervise õe vastuvõtule perearst. Vaimse tervise õe teenus on patsiendile TASUTA (rahastatud Tervisekassa poolt). Vastuvõtu pikkus 60 minutit. 

Aja broneerimiseks pöörduda meie keskusesse telefoni teel 485 5344 või e-pöördumise kaudu.