Parim aeg telefoni teel perearstikeskuse kätte saamiseks

Parim aeg telefoni teel perearstikeskuse kätte saamiseksOleme Rapla perearstikeskuses täheldanud olulist ja püsivat pöördumiste kasvu trendi alates COVID-19 pandeemia algusest 2020 aasta jaanuarist. See tähendab, meie perearstikeskusesse pöördub igal hetkel tüüpiliselt vähemalt kaks, tipp-tundidel ka kuni 8 korda rohkem patsiente, kui pandeemia-eelse perioodil mistahes hetkel (ärevamate uudiste hetkel nagu eriolukorra väljakuulutamisele järgnev päev või näiteks AstraZeneca koroonavaktsiini esialgne trombiriski hoiatus helistas meile üle 2000 patsiendi päevas).

Suurenenud pöördumiste arv on olnud viimase kahe aasta jooksul meie perearstikeskuse jaoks oluline väljakutse: kuidas tagada võimalikult paljudele patsientidele kvaliteetne perearstiabi ilma, et meie enda töötajad täielikult läbi ei põleks. Seda enam, et pöördumiste hulk ja aeg võib olla väga dünaamiline, aga meie keskuse võime suurenenud nõudlusele vastata on limiteeritud (perearstid ja -õed lihtsalt ei oska poolduda ning pole võimalik terve Eesti meedikuid palgata tööle telefonile vastamiseks).

06.12.21-23.02.22 (58 tööpäeva) helistati Rapla perearstikeskusesse 26 192 korda, mis teeb keskmiselt 452 kõne/päevas. Vastu suutsime võtta 15 534 kõne (59.3%, keskmiselt 268 kõne/päevas). Kõnede koormus ei jaotu päevade lõikes ühtlaselt:

kutseid kokku kutseid päevas vastatud kokku vastatud päevas vastamise %
E 11319 943 4480 373 39.6%
T 4605 384 3216 268 69.8%
K 3928 327 3002 250 76.4%
N 3167 288 2525 230 79.7%
R 3173 288 2311 210 72.8%

Nagu tabelist nähtub, helistatakse kõige rohkem esmaspäevadel, teistel päevadel juba vähem. Kõnede hulk jaotub ka kellaajaliselt ebaühtlaselt ehk peamiselt on tipp-tund kl 08.00-10.00 vahemikus v.a. esmaspäev, kui sisuliselt terve päev on telefon suurenenud nõudlikkuse tõttu punane. Tavaliselt on pikem tipp-tund ja suurenenud pöördumiste arv ka pühade järgselt. Sellest lähtuvalt soovitame helistamist ajastada: pigem helistada meile pärastlõunasel ajal ning kui tervisemure vähegi lubab, T-R tööpäevadel. Alternatiivina soovitame kasutada e-pöördumist, et enda murest meile teada anda.


Perearstiabi on väga suures osas plaaniline teenus s.t. valdavalt saab meie poole pöördunud muredega tegeleda mõne aja jooksul (eluohtliku seisundi hindamine ja ravi kuulub EMOsse). Seetõttu oleme edukalt kasutusele võtnud e-pöördumise teenuse, mis laseb meie patsientidel perearstikeskusele enda muredest teada anda 24/7 ja lubab meil tööajal teha triaaži kellele kui kiiresti ja kuidas vastata tuleb. E-pöördumine on suurendanud oluliselt meie kättesaadavust ning teenuse kvaliteeti, mistõttu soovitan alati e-pöördumist kasutada, kui see on vähegi võimalik